Besiktiga ditt tak och säkra för framtiden

Om ditt tak börjar se slitet ut, eller om du är osäker på takets skick, kan en takbesiktning vara ett första steg. Ett trasigt tak kan leda till skador på stomme och takstolar, när vatten tränger in. Med rätt underhåll och reparationer kan byggnaden och takets livslängd avsevärt förlängas. Du kan läsa mer här om takbesiktning.

Håll efter taket och spar pengar

Luftföroreningar och påväxt leder till att takpannorna vittrar sönder i förtid, vilket i sin tur förkortar takets livslängd. Regn och vind sliter på plåttakets färgskikt, vilket kan leda till rost. Att byta takbeläggning kan bli en dyr historia, därför bör du regelbundet underhålla och besiktiga ditt tak.

Svaga punkter

Olika taktyper har olika typer av svagheter vilket gör att det kan vara svårt för en lekman att bedöma takets skick. Till följd av konstruktionen kan fel på taket döljas under beläggningen, därför kan det vara tryggt att anlita en fackman med kunskap om taktypens olika svagheter, för besiktningen av taket.

Första steget till ett framtidssäkert tak

Efter takbesiktningen får du ett åtgärdsförslag från besiktningsmannen. Dels om vilka åtgärder du bör göra direkt, dels vad som kan vara bra på lång sikt. Att ha en underhållsplan för taket ökar din trygghet och ger dig överblick över kommande kostnader.

About Author: admin

Comments are closed.