Kvalitetssäkra din programvara

Hur väl använder ni maskinerna i er verksamhet? Mjukvarulösningen AXXOS OEE visar detaljerad information om var i produktionen förluster och potentialer finns, för att hjälpa er att förbättra och maxa arbetet.

Nyckeltalet OEE står för Overall Equipment Effectiveness och översätts på svenska till TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. OEE mäter effektiviteten av maskinerna och var problem finns i verksamheten. Detta sätter förutsättningar för mål och mätning av resultat för förbättringar. Ni får dessutom svar på vad de vanligaste stopporsakerna beror på och kan därför hjälpa er att veta vilka åtgärder som behövs sättas in. AXXOS hjälper till att upptäcka problem snabbt och ger er mer tid för ett aktivt förbättringsarbete.

Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte

Tillgänglighet står för hur mycket av den planerade produktionstiden som maskinen är aktiv. Oplanerade orsaker som kan stoppa upp produktionen är till exempel materialbrist, personalbrist, maskinfel, med mera och är förluster som påverkar tillgängligheten.

Anläggningsutnyttjande är även kallat för hastighetsförlust och visar förlusterna en maskin har, så som felinställd hastighet kan påverka anläggningsutnyttjandet. Det är därför viktigt att hitta metoder till att fastställa det maximala anläggningsutnyttjandet.

Kvalitetsutbyte, visar producerade enheter som kan säljas till fullt pris. De förluster som uppstår kan delas in i två kategorier, enheter utan något värde och enheter som inte håller önskad kvalité men som kan säljas till ett reducerat pris.

Varför TAK/ OEE är viktigt att arbeta med

AXXOS OEE är ett effektivt mätetal, som hjälper er att se hur väl era maskiner används. OEE hjälper även till att hitta flaskhalsar i produktionen och är en bra metod för att sätta upp mål och mäta det dagliga resultatet av förbättringsarbetet.

Att arbeta med OEE är viktigt för att vara en konkurrenskraftig verksamhet, för att överleva i den globala konkurrenskraftiga världen genom att producera mer effektivt och ha koll på OEE-värdet.

About Author: admin

Comments are closed.

Kategorier