Delta på företagsmässa 

Något som kan vara väldigt gynnsamt för ett företag är att medverka på en företagsmässa av något slag, om dess inriktning lämpar sig väl i förhållande till de tjänster och produkter som man erbjuder potentiella kunder. På en företagsmässa kan man huvudsakligen rikta sig till både andra företag och privatpersoner beroende på vart man tror […]

Säkra de anställdas hälsa 

Det är ju ingen som skulle argumentera emot att en hälsosam anställd är att föredra. Men hälsa är inte bara något som är ett personligt ansvar. På en arbetsplats är det även arbetsgivarens ansvar att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket bidrar till både god fysisk och mental hälsa för alla som jobbar […]

Kostnader som en företagare måste ha koll på 

För majoriteten av företag är lönekostnaden den absolut största utgiften, och med lönekostnad menas då alla de kostnader som förknippas med en anställd. Den enskilt största utgiften är förstås den lön den anställde får varje vecka eller månad. Den är ju lätt att få grepp om. De flesta företagare har också förstått att de måste […]

Säkra upp företaget 

Att säkra upp företaget innebär inte bara att med larm och bra lås på dörrar se till så att ingen kan ta sig in i företagets lokaler. Visst det är bra att använda sig av larm men det kan vara mycket annat som behöver kollas upp, säker arbetsmiljö och brandskydd är viktiga detaljer som man […]

Kvalitetssäkra din programvara 

Hur väl använder ni maskinerna i er verksamhet? Mjukvarulösningen AXXOS OEE visar detaljerad information om var i produktionen förluster och potentialer finns, för att hjälpa er att förbättra och maxa arbetet. Nyckeltalet OEE står för Overall Equipment Effectiveness och översätts på svenska till TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. OEE mäter effektiviteten av maskinerna och var […]

Förändringar för företaget 

Det finns många företag som går bra i Sverige och dessa företag utvecklas och är hälsosamma, det finns också företag som går på sparlåga och verkar inte ha viljan till förändringar för företaget. Man kanske har ledsnat eller så har marknaden slocknat och inga kunder köper företagets produkt längre. Den som driver företag vet att […]

Att lagra dokument 

I dagens digitala samhälle så har det blivit allt mer viktigt att man måste tänka på den digitala säkerheten för allt som vi sitter och jobbar med. Vi börjar nästintill att bli papperslösa på kontoren och pärmarnas tid kanske inte är förbi men det börjar minska och vi behöver inte lika stora säkerhetsskåp längre då […]

Förstå dina kunder bättre med segmentering 

Det vanliga sättet att bedriva marknadsföring har länge varit att behandla alla befintliga och potentiella kunder på i princip samma sätt, så kallad massmarknadsföring. Det är vad du möter i till exempel tidningsannonsering, flygblad med mera. För att öka förståelsen för dina kunders behov och önskemål och därigenom kundnöjdheten är det viktigt att lära dig […]

Försäkra ditt företag 

Oavsett om ditt företag är stort, litet eller under uppbyggnad så är det viktigt att försäkra sitt företag. Om ditt företag inte är försäkrat kan din privatekonomi hamna i en katastrofal situation. En försäkring ger dig ett skydd och en säkerhet rörande sjukdomar, dödsfall och invaliditet. Varför ska mitt företag vara försäkrat? Du kan få […]

Loggan – företagets ansikte utåt 

Ett företag utan en logga är ansikts- och identitetslös. För att ge sig själv den bästa möjliga chansen att lyckas på marknaden bör man alltid se till att ha en väldesignad logga man kan använda för att representera företaget. I denna artikel tar vi upp vad man bör tänka på när man designar en logga så […]