Säkra upp elförsörjningen på ert lantbruk

Solen är en otrolig energikälla. Den mängd energi som hela mänskligheten gör av med på ett år kan solen ge på två timmar. Alltså bör vi alla bli mycket bättre på att ta tillvara på solenergin. Idag så kommer bara 1 % av den energi vi använder från solen.

För att öka mängden elproduktion från solenergi så vill regeringen att alla som kan bidra till en ökad elproduktion med hjälp av solpaneler ska göra det. De utreder också om det finns möjlighet att ställa krav på att alla offentliga och kommersiella byggnader ska installera solceller. Förslaget gäller då endast de byggnader som är lämpade för solceller.

Lantbruksfastigheter passar bra för solceller

Om ni driver ett lantbruk så är det stor chans att era fastigheter passar extra bra för solceller. Fastigheter som har stora tak på hög höjd är perfekta. Stora tak medför stora ytor där solpaneler kan anläggas. På den här sidan kan du läsa mer om vilka fördelar det finns med solceller och även få hjälp med installationen. För lantbrukare brukar det vara extra lönsamt med solceller eftersom de ofta har en hög elförbrukning. På sikt kan ni göra stora besparingar. Dessutom så gör ni en positiv sak för miljön.

About Author: admin

Comments are closed.