Säkra upp företaget

Att säkra upp företaget innebär inte bara att med larm och bra lås på dörrar se till så att ingen kan ta sig in i företagets lokaler. Visst det är bra att använda sig av larm men det kan vara mycket annat som behöver kollas upp, säker arbetsmiljö och brandskydd är viktiga detaljer som man bör tänka på.

Som företag så är man ansvarig att det är en väl fungerande och säker arbetsmiljö för de anställda på företaget. Sveriges Riksdag har författat en lag för ändamålet och den lagen ska följas av alla företag. Varje företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår från arbetsmiljölagen.

Något som kan vara bra att införskaffa är produkter för första hjälpen, olyckor kan hända på alla arbetsplatser och vara förutseende är viktigt. Även om det aldrig hänt något på en arbetsplats så innebär det att det aldrig kommer att ske någon olycka av något fall. Hjärtstartare och andra tillbehör till dessa är en väldigt bra livförsäkring för företaget, borde finnas på varje arbetsplats.

På varje arbetsplats ska finnas ett ombud för detta med arbetsmiljön, ett så kallat arbetsmiljöombud, tidigare skyddsombud. Dennes uppgift är att förmedla uppgifter som lämnas in angående arbetsmiljö till ledning och arbetsgivare. Det kan vara brandöversyn och utbildning som kan tänka vara behövliga på företaget.

Alla har ett ansvar på en arbetsplats att se till att det blir så säkert som det bara kan bli. Om alla tar sitt ansvar så ska det inte behöva bli någon större katastrof om olyckan skulle vara framme. Det ska finns det en plan för hantering av olika situationer och alla ska vara införstådda med vad man ska göra om det händer något på företaget.

About Author: admin

Comments are closed.

Kategorier